WELLUX STREET LIGHT SOLAR CELL 60W 100W 150W

WELLUX STREET LIGHT SOLAR CELL 60W 100W 150W

ให้คุณภาพแสงสว่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน ประหยัดค่าไฟ 100% กันน้ำ 100% IP65  มีระบบตั้งเวลาการทำงานด้วยรีโมทคอมโทรล

 

Description

watt 60W, 100W, 150W
Water resistance IP65
Color temperature Daylight 6500K, Warmwhite 3000K
LED Type LED คุณภาพสูง

Related Product